Kunstig Intelligens – økende innflytelse innen handel

Hva er kunstig intelligens (KI)? Kunstig intelligens går ut på å utvikle datasystemer som kan bli mer intelligent gjennom læring av egen erfaring og løse komplekse oppgaver i henhold til miljø og situasjon den blir utsatt for. Den justerer sin… Continue Reading