Hva er performance marketing?

Performance marketing er en typ av annonsering hvor man betaler om det foreligger målbare resultater. Dette er noe som blir mer og mer vanlig gjennom spredningen av sosiale medier. Hvilke resultater får du? Det er fire typer resultater som omtales… Continue Reading

Digital Strategi: SOSTAC-modellen

En digital strategi kan brukes for å bygge opp en nyoppstartet nettbutikk eller i forbindelse med en markedsføringskampanje og handler primært om å finne hvilken retningen bedriften ønsker å gå. Finner man ikke det, arbeider man praktisk talt i blinde… Continue Reading

Hvilke tiltak gjør The Body Shop for å minske menneskelig ulikhet?

I den andre modulen av Digital markedsføring er det Sosial kommunikasjon som det undervises vi. Et av de spennende temaene som klassen skal gå igjennom er FN bærekraftsmål der man velger en bransje eller organisasjon og diskuterer hvilke bærekraftsmål som… Continue Reading