Hva er performance marketing?

Performance marketing er en typ av annonsering hvor man betaler om det foreligger målbare resultater. Dette er noe som blir mer og mer vanlig gjennom spredningen av sosiale medier.

Hvilke resultater får du?

Det er fire typer resultater som omtales i performance marketing:

 • CPC (kost-per-click): Dette er annonser hvor du betaler for antall klikk du får på kampanjen du kjører. Google Adwords er et vanlig CPC verktøy og prisen på søkeordene varierer ut ifra hvor høy konkurransen er. Andre ting som kan avgjøre er kvaliteten på annonsen og landingssiden den fører til.
 • CMP (kost-per-tusen): baserer seg på hvor mange ganger en annonse vises til en person, og metoder som retargeting og bannerannonsering baserer seg på dette prinsippet. Du kan styre hvor mange ganger en annonse kan vises per person.
 • CPL (kost-per-lead): En modell som baserer seg på betalt for antall konkrete henvendelser fra potensielle leads (kunder), som annonsen har klart å generere. For å kunne sette en pris som er realistisk må man regne ut hva en kunde er verdt i snitt. Her kan det være nyttig å ha en salgsavdeling som kan fortelle deg hvor mange kunder du trenger for å gjennomføre et salg. Det viktigste er å bli enige om hva hvilke kriterier som skal gjelde for en lead, og hva som kjennetegner en kvalifisert lead.
 • CPA (kost-per-handling): En nettannonse som er priset ut ifra et salg og betalingen kommer fra dokumenterte salg. Dette er vanlig innenfor affiliate marketing (provisjonsbasert markedsføring).
bilde fra google (09.06.20)

Hva er fordelene?

Resultatene er målbare

John Wanamaker har uttalt seg om at “halvparten av pengene jeg bruker på markedsføring er bortkastet: problemet er at jeg ikke vet hvilken av halvdelene”. Dette er det mye sannhet i da mange bedrifter lager store budsjetter og legger mye ressurser på markedsføringsaktiviteter, uten å vite hvor det leder hen. Gjennom Performance marketing er dette ikke lengre et problem! Aktiviteten legger konkrete og målbare data enn å fokusere på antagelser og følelser. Istedet fokuseres det på handlinger som skaper verdi for bedriften eksempelvis registeringsskjemaer, kjøp eller bestillinger. Slik vil performance marketing rapportere konkrete resultater og økonomiske verdier som genereres av kampanjen.

spesifikk segmentering og målretting

Performance marketing fokuserer på å treffe rette personer med rette budskapet, da det hjelper ikke å generere masse trafikk uten at kunden foretar en aktivitet. Slik kan man rette flere budskap til flere ulike publikum og skape relevans for de forskjellige målgruppene. Dette kan lede til en verdifull handling. Segmenteringen kan være alder, kjønn, interesser og geografiske områder. Man kan spisse det enda mer med å bestemme demografi, sivilstatus o.l.

Testing og optimalisering av høygrad

Med performance marketing tester man ut ulike strategier og optimaliserer kampanjene kontinuerlig underveis i mens kampanjen kjører. Dette er en kostnadseffektiv måte å jobbe på, siden man kan justere budskapet og målrettingen etter hvilke resultater som oppnås underveis. Slik kan man få bedre resultater og prestere bedre på lang sikt.

Budsjett fleksibilitet

Med denne type verktøy vil man kunne se ROI (return-on-investment) resultater underveis i prosessen og kan derfor allokere hvilke kanaler og kampanjer som generer høyst ROI enn å låse seg fast i gitte budsjetter. Da kan man heller bruke pengene på en kampanje som generer gode resultater og ta dette fra budsjettet til de som generer dårligere. Man kan aldri vite 100% hvilke resultater kampanjene vil gi og er derfor en fordel å flytte budsjettene videre om mulig. Dette kan føre til at man ønsker å øke budsjettene, så man kan tjene mer penger enn tidligere. Dette gir en større trygghet enn å bruke midler på kanaler man ikke vet hva verdien av.

bilde tatt fra google (09.06.20)

Hvem bruker performance marketing og hvordan?

Sempro har brukt annonseringsstrategier lenge og implementert dette i ryggraden av firmaet. Gjennom årevis med spesialisering, optimalisering og en god utvikleravdeling er dette et firma å ta inspirasjon av innen performance marketing. Så hvilke verktøy bruker Sempro for å skape gode resultater i sin markedsføring?

 • Søkemotoroptimalisering (SEM): Ved hjelp av Google Ads kan man drive målrettete trafikk til nettsiden din. Dette gjøres ved å kjøpe relevante søkeord og optimaliserer alle kampanjer løpende.
 • Annonsering på Instagram og Facebook: Dette er en annonseringsmetode som det har blitt stort fokus rundt. Kampanjene på disse plattformene må også optimaliseres underveis for å kunne måle best resultater. Det er viktig for bedrifter å være synlig på sosiale mediekanaler som tilegner seg best data og målretting. Men det er viktig at det er plattformer alle bruker.
 • SEO: Google inneholder viktig informasjon og det er sentralt at innholdet man produserer dukker opp der, når kunden gjør et søk etter dine tjenester eller produkter. For å komme høyt opp i organisk søk er det viktig å produsere godt innhold, optimalisere og ha en hjemmeside som er “up-to-date”. At den er kompatibel med mobiltelefoner er ekstremt viktig, da målgruppen ofte søker opp informasjon der de er.
 • Bannerannonsering: Finnes det en liten spesifikk målgruppe man ønsker å nå er bannerannonsering for deg. Pragmatiske kampanjer gir deg god synlighet gjennom flere kanaler og medier.

Thalia Gellerstedt

One Comment

 1. Dette var et godt innlegg, du skriver bra. Liker veldig godt at du har med et bransjeeksempel på bruk av performace marketing, det var spennende å lese om hvordan de har brukt det!

  Bra jobba og masse lykke til videre 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *