Forretningsmodell – en kort forklaring

Hva er de grunnleggende prinsippene i en forretningsmodell? 

I følge Osterwalder beskriver en forretningsmodell hvordan en organisasjon skaper, leverer og fanger verdier. Det kan starte med møter, diskusjoner eller “workshops” på hvordan forretningsmodellen bør utformes og skape en forståelse for hvordan en modell fungerer. Det er viktig å skape en felles forståelse og et felles mål for hva man ønsker å oppnå med modellen. Konseptet kan bli forklart gjennom ni byggeklosser som dekker de fire grunnleggende businessområdene (kunder, infrastruktur, økonomisk levedyktighet og evnen til å tilby). 

De ni byggeklossene:

  • Kundesegment: Organisasjoner betjener ofte en eller flere kundegrupper. Dette kan være delt inn i alder, nisjer, geografisk etc.
  • Nøkkelaktiviteter: Hvordan kan man løse kundens problemer  og tilfredsstille ulike verdier? 
  • Kanaler: Verdiene blir levert gjennom ulike kanaler, som markedsføring, gjennom sosiale medier, reklame, messer og magasiner. 
  • Kunderelasjon: En kunderelasjon opprettholdes gjennom kontakt med segmentene. Dette kan gjøres ved hjelp av kundeservice og kontinuerlig tilbakemeldinger. 
  • Ressurser: Hvilke ressurser trengs for å oppfylle behovene i de overnevnte punktene? Noen eksempler kan være kompetente fagfolk og oversiktlig hjemmeside. 
  • Aktiviteter: Ved hjelp av ressurser kan man forbedre aktiviteter som allerede er eksisterende eller skape nye. Dette vil holde segmentene interesserte over lengre tid. 
  • Partnere: Å samarbeide med andre organisasjoner kan skape vekst for selskapet og gi muligheter for å samarbeide om oppgaver som selskapet ikke har nok kunnskap om. Det kan også være en gylden mulighet for å få en fot innen andre plattformer. 
  • Inntektsstrømmer: Inntekter kommer fra oppfylte verdiforslag som tilbys til kunden. 
  • Kostnader: direkte og indirekte kostnader, leie, markedsføring er noen punkter som inngår i dette punktet, og er en sentral del av forretningsmodellen
Eksempel på en forretningsmodell som har gjennomgått en Digital Transformasjon fra egen oppgave om Ruter (forretningsmodell lånt fra Innovasjon Norge)

Hvilke muligheter av forretningsmodeller finnes det?

Å utvikle en forretningsmodell er ofte noe av det mer krevende for en organisasjon eller en gründer å løse. En god modell må til for å lykkes og delingsøkonomien er en sentral faktor for mange selskaper i dag. Internett har endret mange bransjer de siste årene og flere har følt seg truet av store teknologiselskaper. Det er dog fem modeller som står ut som de suksessfulle.

Spotify-modellen

Spotify gikk inn med slagordet/verdiforslaget “vi gir kunden gratis musikk, samtidig skal vi tjene penger på det”. Så hvordan kan man tjene penger på en streaming tjeneste? En sporadisk strøm av reklame -og lydannonser eksponeres til brukerne av Spotify som kun bruker seg av gratis funksjonen. For brukerne som vil slippe reklame er det en mulighet å for å betale et månedlig beløp for å slippe reklame, streaming av musikk på alle plattformer og andre funksjoner tilgjengelig i henhold til abonnementet. Spotifys evne til å tilby ulike alternativer har skapt lønnsomheten, men vil dette bli en utfordring på lengre sikt?

B2B modellen (Business to Business)

Det blir ofte lagt fokus på relasjonen mellom kunden og bedriften (C2B) og sosiale medier har lagt opp til kanaler for den enkelte brukeren. Men en løsning for bedriftsmarkedet er på vei – denne kalles Facebook at Work eller Workplace. Dette gjør det mulig for bedriften å drive en profesjonell sosiale medie plattform på selskapenes premisser, samtidig som det gjør det lett for organisasjonen å komme i kontakt med medarbeidere.

GAMIFICATION-modellen

Organisasjoner velger å innføre spill-taktikk i sin forretningsmodell. Eksempler på dette kan være ulike bonusordninger for å engasjere kunden til å forhåndsbestille ulike produkter, og kjøpe seg opp (spillpakker for å låse opp ulike ferdigheter eller oppgaver).

Gruppeoppgave fra faget Ledelse, Prosjektledelse og Informasjonssystemer “Hvordan lage en forretningsmodell”.

Oppsummering

En forretningsmodell er en metode for å bygge og bruke ressurser til å tilby kunder bedre produkter/tjenester enn konkurrentene. Det er et kart som brukes for å vise hvor bedriften din befinner seg per dags dato, men også vise hvilke strategiske valg man ønsker å gå videre med. Hvilken modell man velger avgjør hvilken strategi som egner seg best. Dette kan skape spennende nye muligheter for organisasjoner med eller uten ansatte.  

Kilder:

https://blogg.markedspartner.no/ledelse/hva-er-egentlig-en-forretningsmodell

Osterwalder, Alexander; Business Model Generation; 2010

Notater fra forelesning i Digital Økonomi og forretningsmodeller

Thalia Gellerstedt

4 Comments

  1. Dette var nydelig å lese! Virker som du behersker dette temaet veldig godt, og et ekstra pluss at du brukte eksempel fra en tidligere oppgave du har laget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *