Blokkjeder – distribuert tillit

Hvordan skal man øke effektiviteten, sikkerheten og personvernet i transaksjonsmarkedet? Svaret er blokkjeder. I bransjer hvor transaksjoner er en av hovedsegmentene vil dette være med på å øke IT sikkerheten og ta opp kampen mot uønskede aktører. Men hvor står Norge ovenfor teknologien og er de åpne for å ta i bruk blokkjeder for fullt?

Hva er blokkjeder?

Mange kjenner til kryptovaluta som Bitcoin, Ethereum, Facebooks Libra og Litecoin for å nevne noen, men hva er egentlig teknologien bak den? Det startet som en ulovlig virksomhet blant nettbaserte virksomheter før det til slutt ble legitim og revolusjonerte det teknologiske markedet. Blokkjeder er en databasert struktur som lager et digital register for transaksjoner, hvor kopiene av dette registeret blir lagret på et datamaskinnettverk. På denne måten kan en hver bruker redigere registrene uten godkjenning fra en ledelse eller myndighet. 

Transaksjonene blir lagret i blokker som knyttes sammen til en kjede (blokkjede), og hver blokk inneholder informasjon fra den tidligere blokkene. Dem som ønsker å redigere dem har informasjonen til den eksisterende blokkjeden og man kan fungere som en node for å utvikle ny informasjon til kommende blokker. Men det må kjøres gjennom et kryptografisk system av algoritmer og det er viktig at informasjonen i blokken samsvarer med dem som tidligere er laget. Har en blokk blitt langt til å kjernen og godkjent av andre noder, er det vanskelig å redigere eller fjerne dem. 

En av fordelene som fremheves er at blokkjeder kan bli brukt som distribuert tillit. Ved inngåelse av avtaler er tilliten mellom mennesker avgjørende om det angår transaksjoner eller bindende avtaler. Blokkjeden er selve tilliten og informasjonen lagres på nettverket som på maskinene som nettverket består av.

skjermdump tatt fra tek.no (23.01.20)

EU er positive til utvikling av blokkjeder, hvordan ser Norge på dette?

Teknologien bak kryptovaluta ble spådd til å revolusjonere markedet i fremtiden innen transaksjoner, og i 2017 var verdien estimert 830 milliarder dollar. Men ett par år senere har markedet stupt med hele 80 %. Men interessen for teknologien er fortsatt levende og gjør det mulig for å utvikle nye desentraliserte organisasjoner eller prosesser.

 EU er åpne for teknologien og satser på teknologien for fullt. De ønsker å bli en ledende aktør innen feltet og det er snakk om å tildele så mye som 320 millioner Euro frem til 2020 og det ble opprettet i samarbeid med Europakommisjonen og Europaparlamentet et tiltak ved navn “EU Blockcain Partnership” (EBP) for å overvåke kommende blokkjede prosjekter og for å øke innovasjonen innen feltet. Siden satsningen startet har 27 land meldt interesse og prøver å skape infrastrukturer innen de Europeiske lovene satt dags dato. 

Så hvor er Norge i prosessen? Til tross for at Norge har signert og gått inn i EBP er engasjementet ra myndighetene liten. Satsingen har såvidt begynt. Fortsetter man på denne stien vil man fort bli hengende langt etter på en av nåtidens største teknologisatsninger. Interessen for teknologien lå høyt på listen i 2017, men har gradvis tapt seg, til tross for Venstres forslag om å bruke teknologien i offentlig sektor. Dette forslaget ble nedstemt, da å tukle med denne type teknologi var en for stor risiko. Norge var en attraktiv lokasjon å sette opp “mining-sentre” for utenlandske bedrifter grunnet tilgangen på billig strøm, men når Norge ikke er villige til å tilrettelegge for blokkjede-teknologi og setter bremser i sporene ved å innføre full elavgift på selskapene (budsjettavtale mellom KRF og Regjeringen), er det ingen annen mulighet enn å flytte seg til andre land eksempelvis Sverige. 

bilde lånt fra Pexels.com (23.01.20)

Hvor kan Norge bruke blokkjeder?

I en rapport skrevet av Deloitte etter bestilling fra Kommunal -og moderniseringsdepartementet blir det oppgitt gode forslag for bruk av blokkjeder innenfor offentlig sektor:

  • Sykehusjournaler uten avvik og med transparent dokumentasjon: Det oppstår en mengde informasjon når en pasient ligger på sykehus (resepter, prøvesvar etc.) og blir liggende inne i systemet hos sykehusene. Hvordan skal pasientene kunne få tak i disse opplysningene? Med teknologien til blokkjeder så kan informasjonen ligge på flere steder uten fare for spredning eller avvik i informasjon. Om man ved et tilfelle skulle bytte sykehus er det nyttig å ha med seg informasjon fra tidligere konsultasjoner og samtidig legge press på at vurderinger av pasientene gjøres grundigere. 
  • Spore betalinger og øremerke bistandspenger: Tid og ressurser går til at øremerkede beløp faktisk går til det formålet det er satt til. Om vi hadde laget en egen sporbar valuta (eksempelvis brukt her er NOK coin) vil transaksjonene kunne spores frem til beløpet er mottatt av riktig formål. Deretter bli vekslet til vanlige norske kroner.
  • Sikre konsistens i offentlig data: Hos Kartverket finnes det en offentlig grunnbok som forvalter eiendommer og eierskapet som er registrert. I denne ligger også juridiske transaksjoner og tinglysninger. Informasjonen brukes til planleggingsformål eller i reguleringsplaner kommunalt. Den holder orden på området hvor det er rasfare, store mengder radon eller utsatte områder for brannfare – men samsvarer de ulike registrene med hverandre? Det kan blokkjeder fikse. 

Konklusjon

Blokkjeder er en teknologi som har fått et stort gjennombrudd over kort tid, men sakte stagnert. Dette betyr nødvendigvis ikke at teknologien ikke er brukbar og man ser flere Finntech selskaper oppstår for å skape desentraliserte samfunn hvor man blir uavhengige av banker og andre sentrale systemer. Å være med tidlig i utviklingen er grunnleggende for å ikke havne langt bak og samle informasjon fra andre nasjoner på hvor blokkjeder kan brukes for å forbedre det Norske samfunn. Regjeringen må våge å satse på det “ukjente” og se verdien i det. Som Deloitte beskriver er det flere sektorer hvor vi kan øke effektiviteten og spare kostnader, som kommer til å gagne samfunnet og menneskene som har tilllit og bruker seg av det.

Kilder:

https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-a-vite-for-a-skjnne-blokkjeder-og-litt-til

http://www.ethereum.no/blog/hva-er-blockchain

https://info.deloitte.no/lg-public-sector-blokkjeder-offentlig-sektor.html?_ga=2.103733504.1872880626.1579782177-1494200435.1579782177

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

https://svw.no/aktuelt/aktuelt/2019/februar/eu-satser-mens-norge-bremser-for-blokkjede-teknologi/

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

Thalia Gellerstedt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *