Plattform som en tjeneste

Plattformer er en forretningsmodell og skaper verdier gjennom transaksjoner mellom flere uavhengige grupper. Dette består vanligvis av konsumenter og produsenter. Teknologi ligger til grunn for fundamentet til digitale plattformer, men teknologi utgjør ikke plattformen i seg selv. 

Ruter er en av Norges største kollektivselskap og håndterer over halvparten av mobilitetstransporten innenlands. På internasjonalt basis er Oslo og Viken en av de raskest voksende hovedstandsområdene i Europa. Det forventes en befolkningsvekst på over 250 000 mennesker de neste 15 årene og antall reisende blir beregnet til 387 millioner. Det er et offentlig eid selskap og avgjør takster/priser for buss, ferje, t-bane og trikk innenfor de to fylkene. 

Ruter benytter seg av applikasjonene “RuterBillett” og “RuterReise”, men vil i løpet av 2020 gå over til konseptet “MaaS”, hvor de vil sammenslå de to nevnte plattformene til en. Dette vil testes i Tromsø tidlig 2020. Siden Ruter styrer byregionens kollektivtrafikk faller nettverkseffekten naturlig blant beboerne. 

Hva er MaaS? 

Mobility as a Service (mobilitet som en tjeneste) er digitalisering av flere plattformer som slås sammen og lever en bestemt tjeneste.

Ruters nåværende applikasjoner fungerer ved at man legger inn destinasjonen man ønsker å reise til fra et hvis punkt og får anbefalt en eller flere ruter til et gitt destinasjon. Man kan også legge inn egendefinerte stopp (fra der brukeren reiser mest) og få automatiske anbefalinger med en gang man går inn i appen. Når sammenslåingen av begge appene er testet og blir tatt i bruk skal man kunne få flere anbefalinger med flere ulike transportmidler enn tidligere eksempelvis:

 • elsparkesykkel/sparkesykkel
 • sykkel/elsykkel

Det vil også bli mulig å kjøpe billett for reisen direkte i samme plattform.

Hvem er Ruters tjenesteytere?

Ruter håndterer store deler av kollektivtrafikken i Viken og Oslo, men unntak av tog hvor Vy er hovedorganisasjonen. Siden det angår en hel region er segmentene som følger:

 • Bosatte i Oslo og Viken
 • Eldre over 67 år (honnør)
 • Rufus billett (for barnehager og grunnskoleklasser)
 • Ungdommer mellom 16-20 år
 • Studenter under 30 år. 
 • Voksne 
 • Turister. 

Disse kundegruppene er regulert i prisgrupper og man kjøper billett i henhold til hva man tilhører. 

Hva gjør Ruter for å senke forbrukerens transaksjonskostnader? 

Man kan dele opp transaksjonskostander i flere ledd (forklart av Arne Krokan): 

 • Søke/informasjonskostnader: Når man søker opp en reise er man oftest interessert i hvor tilgjengelig tjenesten er og til en gunstig pris. Ruter anbefaler deg raskest trase til en gunstig pris per gang eller i måneden. Dette finner man kun ved et få tastetrykk i begge applikasjonene. 
 • Forhandlingskostander: Komme frem til en avtalt pris og levering. Prisene er regulert etter hvor mange soner man reiser i, og leveres ved kjøp i “Ruterbillett”, på reisekort eller engangsbillett i kjøp i automat. Engangsbillettene holder mellom 1,5 – 2 timer, men det er mulig å kjøpe dagsbillett eller ukesbillett om man skal reise avtalt rute i en litt lengre periode. 
 • Evalueringskostander: Har forbrukeren fått det de har betalt for? Ved forsinkelser eller avvik kan reisen oppleves som ufullstendig, men om alt er i rute vil reisen kunne oppleves som fullverdig. 
 • Tvanskostander: hvordan får kunden pengene sine igjen om man er misfornøyd? Ruter har en avvik og forsinkelsesgaranti på 20 minutter. Da har kunden rett til refusjon med inntil utlegg på 550 kroner. 

Kilder:

https://ruter.no/globalassets/dokumenter/ruterrapporter/strategi-og-handlingsplaner/kvu-oslo-navet-kortversjon.pdf

https://techstep.no/tjenester/flow

http://www.krokan.com/arne/

Forelesning 16.01.20: kunstig intelligens og digital økonomi 

egen oppgave om Ruter: “Hvordan kan Ruter gjennom forretningsmodell utvikling og ny teknologi beholde sin ledende posisjon i Oslo-Akershus regionen og utvikle det totale mobilitetstilbudet de neste årene? Kan vi se for oss at Ruter blir en integrator av flere nye konsepter og tjenester innenfor dette markedet?” 

https://ruter.no/fa-hjelp/reisegaranti-og-drosjerefusjon/

Thalia Gellerstedt

4 Comments

 1. Liker godt at du presenterer det du skal skrive om i innledningen din! Interessant å lese om Ruter som plattform, noe som alle bruker hver dag.

 2. Ryddig og godt skrevet. En god forklaring av MaaS. Det blir spennende å se hvordan Ruter løser dette 🙂

  • Takk for det, Sindre! 🙂 Ruter har mange gode ideer i vente, anbefaler deg å gå inn og lese kortversjonen av Oslo KVU-Navet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *