Forretningsmodell – en kort forklaring

Hva er de grunnleggende prinsippene i en forretningsmodell?  I følge Osterwalder beskriver en forretningsmodell hvordan en organisasjon skaper, leverer og fanger verdier. Det kan starte med møter, diskusjoner eller “workshops” på hvordan forretningsmodellen bør utformes og skape en forståelse for… Continue Reading

Blokkjeder – distribuert tillit

Hvordan skal man øke effektiviteten, sikkerheten og personvernet i transaksjonsmarkedet? Svaret er blokkjeder. I bransjer hvor transaksjoner er en av hovedsegmentene vil dette være med på å øke IT sikkerheten og ta opp kampen mot uønskede aktører. Men hvor står… Continue Reading

Plattform som en tjeneste

Plattformer er en forretningsmodell og skaper verdier gjennom transaksjoner mellom flere uavhengige grupper. Dette består vanligvis av konsumenter og produsenter. Teknologi ligger til grunn for fundamentet til digitale plattformer, men teknologi utgjør ikke plattformen i seg selv.  Ruter er en… Continue Reading